Bedrijven

Budgetcoach voor bedrijven

Heeft u werknemers die vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld? Komt de werknemer vragen om een lening of leent deze bij een collega? Is uw werknemer minder geconcentreerd of arbeidsongeschikt ten gevolge van financiële problemen?

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 79% van de bedrijven betrokken raakt bij de financiële problemen van hun personeel met vergaande gevolgen voor het bedrijf zelf.

Een werkgever kan denken dat financiële problemen van zijn personeel niet zijn probleem is, maar helaas wordt het dit wel. Deze werknemers kunnen een behoorlijke kostenpost voor uw onderneming worden. Er komen loonbeslagen binnen die verwerkt moeten worden, de werknemer vraagt om een voorschot op het salaris of vakantiegeld. Het verlies van productiviteit wordt geschat op 20%. Uiteindelijk raakt de werknemer arbeidsongeschikt en soms komt fraude of diefstal voor.

Als ondernemer is het beter om uw werknemers te ondersteunen, dan dit te negeren. Het belangrijkste advies is om vooral met de werknemer in gesprek te gaan. Wat speelt er, en hoe is het probleem goed en snel op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het inzichtelijk maken van de financiële thuisadministratie, het afspreken van betalingsregelingen of de begeleiding richting schuldhulpverlening van de gemeente.

Maatwerk
Uit ervaring blijkt dat voor elke werknemer maatwerk nodig is. Om uw werknemers te ondersteunen zijn er diverse mogelijkheden die Budget Advies Brabant aanbiedt, zoals:
- een persoonlijk traject
- een workshop leren budgetteren
- een presentatie

Bij een persoonlijk traject zal niet meer dan vijftien uur worden gedeclareerd. (Tenzij het een heel complex geheel wordt.) Dit zal dan vooraf overlegd worden. De werkgever ontvangt een rapportage met inachtneming van de privacywet.

Indien u hierover informatie wilt, kunt u contact met mij opnemen.