Particulieren

Budgetcoach voor particulieren

In 2015 bleek er een record aantal mensen aan te kloppen voor het op orde brengen van hun thuisadministratie. Er is al jaren een stijging gaande en die gaat steeds harder. Dit komt onder andere doordat er minder brieven, facturen, contracten en dergelijke worden verzonden per post. Veel mensen verliezen hierdoor het overzicht van hun inkomsten en uitgaven.

Het financiële inzicht neemt ook af doordat een grote groep mensen niet computervaardig is, terwijl de wereld om hen heen in snel tempo digitaliseert.

Een groot deel van het maandelijkse inkomen gaat op aan eten, wonen en vervoer. En als je dan eindelijk wat spaargeld opzij hebt gezet, gebeurt er ineens iets waardoor je alles weer moet uitgeven. Bijvoorbeeld de wasmachine gaat kapot of de Belastingdienst komt met een aanslag. Dit is erg lastig. Met wat meer financiële kennis kun je beter plannen en financiële tegenvallers makkelijker afwenden.

Schulden ontstaan niet vanzelf. Soms is er een ongelukkige samenloop van omstandigheden, ontslag, scheiding, overlijden van de partner of een slechte financiële administratie waardoor er geen inzicht en overzicht meer is.

Maar schulden verdwijnen helaas ook niet vanzelf. Sterker nog, als u niets doet worden ze alleen maar groter. Mogelijk kunt u nog enige tijd met hulp van vrienden of familie de eindjes aan elkaar knopen, maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Ineens staat dan de deurwaarder op de stoep.

Preventie
Preventie is heel belangrijk.
Hiervoor is er de workshop “Budget Op Orde”. Lees hier verder voor meer informatie.


Wilt u uw Budget Op Orde brengen door een persoonlijk traject?
Ook dat is mogelijk. Het basistraject bestaat uit:

- Het berekenen van uw nieuwe situatie omtrent inkomsten en uitgaven.
- Bepalen of er recht is op toeslagen van de Belastingdienst.
- Bekijken of kwijtscheldingen van uw gemeente van toepassing zijn.
- Bepalen of u nog kunt sparen en/of besparen.
- Het inventariseren van financiële verplichtingen en vorderingen.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het traject en de werkzaamheden.
Voor een financieel advies met balans van inkomsten, uitgaven, berekenen toeslagen, sparen en besparen et cetera, betaalt u 199 euro. U haalt deze kosten er al snel uit.